Sớm giao vốn giải phóng mặt bằng dự án thành phần đường bộ cao tốc

Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh vừa đề nghị Ban quản lý Dự án (Ban QLDA) 85 và Ban QLDA 7 của Bộ GT-VT phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường phối hợp triển khai các nội dung liên quan các dự thành phần thuộc dự Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên (dự án).

Trưởng ban Kinh tế Trung ương thị sát.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương thị sát.

Cụ thể, Ban QLDA 85 và Ban QLDA 7 cung cấp hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được phê duyệt cho các sở, ngành và địa phương để thực hiện. Chủ đầu tư các dự thành phần cần tham mưu Bộ GT-VT sớm giao vốn cho các địa phương triển khai và chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án; khảo sát và đánh giá điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn để có giải pháp thiết kế phù hợp; đánh giá nhu cầu, trữ lượng và thỏa thuận thống nhất về danh mục các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, các tuyến đường sử dụng cho dự án.

Các địa phương được giao làm chủ đầu tư tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sớm đăng ký kế hoạch vốn thực hiện công tác GPMB; mở tài khoản để tiếp nhận nguồn vốn thực hiện.

Các sở, ban ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Dự án gồm hai dự án thành phần: Dự thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh và dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong, với tổng chiều dài hơn 90km, đi qua địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa và Đông Hòa.

 

NGÔ XUÂN

(Nguồn: https://baophuyen.vn/82/281728/som-giao-von-giai-phong-mat-bang-du-an-thanh-phan-duong-bo-cao-toc.html)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Minh Tân LD