PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ MỚI (NẰM TRONG KHU HÀNH CHÍNH HUYỆN, KẾT HỢP KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN ĐAK ĐOA, HUYỆN ĐAK ĐOA)

Quyết định về việc bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020 - 2021

PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ MỚI (NẰM TRONG KHU HÀNH CHÍNH HUYỆN, KẾT HỢP KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN ĐAK ĐOA, HUYỆN ĐAK ĐOA)

Quyết định về việc bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020 - 2021
Quyết định về việc bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020 – 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Minh Tân LD